ส่งต้นฉบับ

หากท่านมีต้นฉบับตัวพิมพ์อยู่แล้ว สามารถส่งสำเนาต้นฉบับมาทางไปรษณีย์ได้

 

 

จ่าหน้าซองถึง : กองบรรณาธิการคัดสรรต้นฉบับ 

บริษัท ยิปซี กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่ ) (GYPSY GROUP. CO, LTD)

เลขที่ 37/145 รามคำแหง 98 แขวง/เขต สะพานสูง กทม. 10240

Tel. 02-728-0939 Fax.  02-728-0939 ext.108

E-mail:Bk-0001@hotmail.com /www.gypsygroup.net

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0125551010961 

(วงเล็บมุมซอง "ต้นฉบับเพื่อพิจารณา" สำนักพิมพ์จะไม่ส่งต้นฉบับคืน)

 

 

ส่งต้นฉบับในรูปแบบไฟล์ Microsoft Word

 


ชื่อ-นามสกุล :
ที่อยู่ :
Email :
โทรศัพท์ :
แนบไฟล์ต้นฉบับ :