ตำนาน และเรื่องเล่าปรัมปราท้องถิ่นภาคใต้ (ปกแข็ง)icon  
รหัส : 9786163015471
หมวด : ประวัติศาสตร์
ผู้เขียน : พิเชฐ แสงทอง
ราคาปกติ :  450.00 บาท      
ส่วนลด 20 %
ราคาหลังหักส่วนลด 360.00 บาท
รายละเอียดทั้งหมด :

 

 


ตำนาน และเรื่องเล่าปรัมปราท้องถิ่นภาคใต้
อัตลักษณ์ วัฒนธรรม อำนาจ และการต่อต้าน
ในประวัติศาสตร์ความเป็นไทย

พิเชฐ แสงทอง : เขียน

ปกแข็ง เย็บกี่
464 หน้า
ขนาด 18 x 24.5 x 3.5 cm

ราคา 450 บาท 

----------------------------------------------------

ในหนังสือเล่มนี้ อาจารย์พิเชฐได้วิเคราะห์ตำนานสมัยจารีตในวัฒนธรรมไทยพุทธ และ “ฮิกายัต” ซึ่งก็คือตำนานประเภทหนึ่งในวัฒนธรรมมลายูดั้งเดิม ที่โดดเด่นไปด้วยวิธีคิด ความเชื่อ และองค์ประกอบต่างๆ ที่สัมพันธ์กับคตินิยมเรื่องผี และศาสนา ทั้งฮินดู พราหมณ์ พุทธ และอิสลาม โดยอาจารย์พิเชฐศึกษางานเหล่านี้ในฐานะเรื่องเล่าที่มีบทบาทในการสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและการเมืองของเมืองต่างๆ ในภาคใต้ของไทย และภาคเหนือของมาเลเซียสมัยจารีต
รศ.ยงยุทธ ชูแว่น
ภาควิชาประวัติศาสตร์
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
................................
อาจารย์พิเชฐ ศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหว่าง “ตำนาน” ที่เกิดขึ้นภายใต้กรอบความคิดทางศาสนาที่แตกต่างกัน และเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ไม่สอดคล้องกันทีเดียว รวมทั้งมีการแต่งเติมแทรกในภายหลังด้วย การศึกษา “ตำนาน” ในลักษณะนี้ก็เพื่อที่จะทำให้เข้าใจได้ว่า ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนใต้มีรากฐานมาจากการสร้าง “ตำนาน” ที่เน้นอารมณ์ และผูกแน่นอยู่กับการให้ความหมาย “วัฒนธรรม” ที่แช่แข็งและตายตัว ซึ่งทำให้มองไม่เห็นว่า “วัฒนธรรม” ที่เชื่อมั่นนั้นล้วนแล้วแต่ ค่อยๆ แปรเปลี่ยนแปรความหมายมาโดยตลอด 
ศ.ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์
ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
----------------------------------------------------------
 

 


จำนวน      เล่ม